Aktivizační činnosti

Klienti našeho domova mají možnost si vybrat z nabídky volnočasových aktivit, o které mají zájem a kterých se chtějí účastnit. A to v dopoledních i odpoledních hodinách.

Seznam volnočasových aktivit pro klienty domova je vyvěšen na každém oddělení na nástěnkách a průběžně aktualizován.

Volnočasové aktivity se konají pravidelně a vždy pod vedením odborného pracovníka.

Gerimed a.s.,
Vítkovo náměstí 3
257 91, Sedleč - Prčice
IČ: 25579282
DIČ: CZ25579282