INFORMACE ZÁJEMCE

Domov pro seniory GERIMED (DSG) poskytuje komplexní zdravotní a sociální služby seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc k udržení jejich soběstačnosti a umožnit jim prožít aktivní stáří v co nejdůstojnějším prostředí. Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí, podobné domácímu a respektujeme potřeby, přání a cíle našich klientů.


Dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytují sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěny poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.


Jedná se o poskytování těchto základních činností:

  • poskytnutí ubytování – ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízení
  • poskytnutí stravy – 3x denně racionální strava a v případě indikace lékařem též dieta
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – viz. výše
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – celková koupel, ranní hygiena, péče o vlasy, zuby, nehty, holení,…
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti – rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování
  • aktivizační činnosti – pravidelné týdenní aktivity (kondiční cvičení, canisterapie, trénování paměti pro psychický rozvoj, kulturní a společenské akce, individuální práce s klientem – RHB, nácvik soběstačnosti,..)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování plné moci, při zbavení způsobilosti k právním úkonům, při exekuci, při vyřizování příspěvku na péči, …