Informace pro zájemce

Pojem následná lůžková péče je v zákoně vysvětlen jako péče, která je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče.
Část našeho zařízení, kde poskytujeme lůžkovou zdravotní péče je v podvědomí veřejnosti známa jako Oddělení následné péče – ONP, tedy poskytovatel následné lůžkové péče.
V současné době jsme však již zaměřeni na širší působnost.

Ve zkratce nyní nabízíme:

Pro více informací telefonicky kontaktujte naše sociální pracovnice, domluvte si osobní schůzku a prohlídku zařízení.

Gerimed a.s.,
Vítkovo náměstí 3
257 91, Sedleč - Prčice
IČ: 25579282
DIČ: CZ25579282