Podmínky přijetí

Zájemce o sociální službu si domluví schůzku se sociální pracovnicí (kontakt viz. kontaktní informace) a s ní osobně jedná o podmínkách přijetí a může být provedena prohlídka zařízení.
K přijetí do Domova seniorů Gerimed je důležité vyplnit dva formuláře. A to přihláška na sociální lůžka (domov pro seniory) GERIMED a vyjádření lékaře (leze stáhnout v sekci formuláře ke stažení). K těmto dokumentům dále přidáte výměr důchodu a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (pokud byl přiznán).

Kompletně vyplněné a podepsané tiskopisy včetně všech příloh pak zašlete:

Gerimed a.s.,
Vítkovo náměstí 3
257 91, Sedleč - Prčice
IČ: 25579282
DIČ: CZ25579282