sociální lůžka

Domov seniorů Gerimed (DSG) poskytuje komplexní zdravotní a sociální služby seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc k udržení jejich soběstačnosti a umožnit jim prožít aktivní stáří v co nejdůstojnějším prostředí. Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí, podobné domácímu a respektujeme jejich potřeby, přání a cíle našich klientů.
Poskytování sociálních služeb probíhá v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytují sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického …

Gerimed a.s.,
Vítkovo náměstí 3
257 91, Sedleč - Prčice
IČ: 25579282
DIČ: CZ25579282