Zdravotní a ošetřovatelská péče

Domov důchodců zabezpečuje uživatelům služby zdravotní a ošetřovatelské péče, odpovídající jejich zdravotnímu stavu, nepřetržitě 24 hodin denně.

Zdravotní péče

Je zajišťována lékařem, který ordinuje v domově ve všední dny. Lékař dochází ke klientům na pokoj. K ostatním odborným lékařů je zajištěn odvoz a v případě potřeby i doprovod (ceník  viz. formuláře ke stažení).

V nočních hodinách a o víkendech je dle potřeby zdravotní péče zajištěna službou konajícím zdravotním personálem, lékařská péče lékařem sloužícím na oddělení následné lůžkové péče.

Léky předepsané lékařem na recepty jsou vyzvedávány vrchní sestrou v Lékárně Sedlec a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou buď plně, nebo částečně a pak si zbytek klient doplácí ze svého kapesného.

Léky jsou s přihlédnutím na schopnosti uživatele vydávány zdravotnickým personálem. Po dohodě s lékařem si může uživatel, své léky nechat u sebe, přičemž poskytovatel neodpovídá za případné zhoršení zdravotního stavu uživatele, který vznikl nesprávnou medikací.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče se poskytuje uživatelům, kteří mají přiznaný příspěvek na péči, individuálně, dle jeho výše. Sociální pracovnice pomůže klientům, kteří nemají vyřízený příspěvek na péči s podáním žádosti a všech náležitostí k tomu patřící.

Zdravotní a ošetřovatelská péče zahrnuje tyto činnosti:

Gerimed a.s.,
Vítkovo náměstí 3
257 91, Sedleč - Prčice
IČ: 25579282
DIČ: CZ25579282