Reference

Ing. Josef Novotný

Vážená paní doktorko.
Na podzim roku 2017 a částečně i v roce 2018 byla na Vašem oddělení hospitalizována a ošetřována moje maminka Albína Novotná. Chtěl bych Vám a celému Vašemu kolektivu poděkovat za vynikající péči a přístup k ní a k celému léčení po celou dobu pobytu u Vás.
Nyní je v Domově důchodců v Chýnově a těší se ze zdravotního stavu, do kterého jste jí Vaším léčením dostali. Stav je to nesrovnatelně lepší, než v momentě, kdy k Vám nastoupila.
Děkuji Vám všem ještě jednou a přeji Vám mnoho úspěchů a zachování velmi lidského přístupu k pacientům. Ověřil jsem si, že to vůbec není jednoduchá práce.
Vám a Vašim kolegům a kolegyním přeji do budoucna hodně štěstí a zdraví.

Zdraví až do konce života!

Tomáš Bedrna

Chtěla bych celému personálu Vašeho ústavu poděkovat za péči, kterou jste věnovali našemu otci. Děkuji za to, že jste mu umožnili prožít plnohodnotnější stáří, že jste mu příjemnili poslední chvíle a hlavně za odborný dozor a osobní péči.

Vladimír Skála

Moc děkuji za fotečky a především za péči o tatínka. Také jsem rád, že jsme vždy všechno vyřešili pro tátovo dobro, a že u vás o něj bylo dobře postaráno a cítil se i na konci svého života dobře.

Pancova Monika

Chtěla bych Vám jménem cele rodiny poděkovat za příkladnou péči, empatii, vlídne slovo a krásný přístup. Přeji hodně štěstí ve Vašem náročném poslání a jěště jednou děkujeme celému personálu a hlavně vzorné práci sestřiček.Děkuji 


 

Trvalý rozvoj kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb skupiny AHC
realizace projektu: 1.4.2020 - 31.3.2022
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015332
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu fond
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v pobytových zařízeních žadatele a partnerů. Záměrem je nastavit a implementovat procesy, které budou vést k trvalému rozvoji kvality SSL, s přímým dopadem na kvalitu života uživatelů a s reflektováním moderních metod v oboru.

Celkové způsobilé náklady 5 215 825,00
Vlastní financování způsobilých výdajů 782 373,75
Dotace 4 433 451,25